zwei Hände 2 min
Bildrechte: Colourbox.de

Lady Chantal ist bei Freundschaft nur am Schaft interessiert..

MDR SPUTNIK Sa 28.11.2020 09:50Uhr 01:30 min

Audio herunterladen [MP3 | 1,4 MB | 128 kbit/s] Audio herunterladen [MP4 | 2,8 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.sputnik.de/podcasts/sputnik-mailbox/audio-podcast-comedy-mailbox-freundschaft-100.html

Rechte: MDR SPUTNIK

Audio